Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Виразне читання *
Вступ

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

Кафедра Української філології

Автор курсу

Коваль Т. П.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 113.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Необхідною умовою досягнення високої професійної підготовки, педагогічної техніки, майстерності педагога є оволодіння основами теорії та практики мистецтва слова – виразного читання. Виразне читання - як усне, правильне відтворення читаного у повному обсязі його логічного та художнього змісту відповідно до наміру автора - у шкільній практиці є і мистецтвом, і методом, і прийомом. Виконавська майстерність педагога-словесника є результатом загальної професійної підготовки з врахуванням специфіки професії та потреби навчально-виховної роботи з учнями.

Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованих спеціалістів шляхом формування основ словесної майстерності та культури мовлення; поглиблення знань студентів з теорії мистецтва звучного слова; удосконалення виконавських навичок студентів.

Завдання - організаційно-методичне забезпечення майбутнього вчителя-філолога умінням здійснювати морально-естетичне виховання учнів в умовах проведення уроків з української мови і літератури та у системі позакласних заходів; розкриття змісту поняття «виконавська майстерність» як різнорівневого процесу оволодіння мистецтвом читання творів за умови емоційно-інтелектуальної взаємодії із слухачем.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- роль і значення виразного читання як: прийому, методу, мистецтва звучного слова;

- критерії розрізнення понять «виразне читання», «художнє читання», «акторське виконання»;

- основні положення теорії виразного читання (техніка мовлення, інтонація, позамовні засоби виразності);

- елементи внутрішньої техніки словесної дії, етапи підготовки тексту до виконання, реєстр партитурних знаків;

- особливості виразного читання творів різних літературних жанрів;

- методичні принципи проведення конкурсу читців, організації шкільного драмгуртка і театру, гуртка виразно-художнього читання..

Студенти повинні уміти:

- визначати тип дихання, робити постановку комбінованого типу дихання, виконувати дихальну гімнастику;

- визначати вади голосу та дикції, виконувати вправи на їх усунення та розвиток мовного апарату;

- робити партитуру тексту відповідно до інтонаційно-смислового принципу;

- здійснювати літературознавчий та дійовий аналіз тексту;

- практично володіти навичками виразного, художнього читання текстів різних жанрів літератури;

- уміло використовувати театрально-педагогічну спадщину майстрів художнього читання і театральної педагогіки: М. Кропивницького, К.Станіславського, П. Саксаганського, Г.Артоболевського, М. Вороного та ін. у межах організації навчання учнів-читачів, учнів-читців, учнів-акторів, учнів-режисерів мистецтву звучного слова та акторської майстерності.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

«Виразне читання»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11