Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Розміщення продуктивних сил Подільського регіону *
Вступ

Розміщення продуктивних сил Подільського регіону

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Кравець Ірина Михайлівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1161.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Продуктивні сили суспільства є сукупністю особистих факторів виробництва, яку формують люди з їх здатністю працювати, та об'єктивних факторів, що включають засоби виробництва, які використовуються людьми в процесі виробництва.

Продуктивні сили виражають активне ставлення людей до природи, що полягає в матеріальному та духовному засвоєнні, видозміні та присвоєнні її багатств. У процесі функціонування продуктивних сил відтворюються умови існування суспільства, відбувається розвиток людства. Зародження науки про розміщення продуктивних сил та особливості регіональної економіки зобов'язане, насамперед, економічній і соціальній географії, у надрах якої вона й постала. Саме остання вивчає розташування виробництва та його окремих галузей загалом і суспільно-територіальний поділ праці та територіальну організацію народного господарства, зокрема.

Метою дисципліни є вивчення просторової організації продуктивних сил Подільського регіону, або просторового аспекту суспільного відтворення на регіональному рівні.

Об’єктом вивчення дисципліни є продуктивні сили Подільського регіону

Предметом вивчення дисципліни є дослідження галузей економіки, найважливіших природно-економічних, демографічних і екологічних особливостей Подільського регіону.

Основні завдання дисципліни:

> сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань про основи регіональної економіки;

> дати студентам загальні навички наукового аналізу процесів розміщення продуктивних сил на регіональному рівні;

> сформувати у студентів знання щодо закономірностей, принципів і факторів розміщення продуктивних сил та формування економічних регіонів, а також особливостей розміщення продуктивних сил Подільського регіону.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11