Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Біржа праці *
Вступ

БІРЖА ПРАЦІ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Мантур-Чубата Олена Сергіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1258.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Мета викладання дисципліни. У зв'язку зі складною ситуацією на ринку праці України і на підставі нової правової бази України діяльність біржі праці постійно вдосконалюється. Зокрема, з 1 січня 2001 р. набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" від 2 березня 2000 р. У курсі "Біржа праці" стисло викладено зміст основних нормативно-правових документів, що регулюють діяльність біржі праці, висвітлено особливості сучасного стану на ринку праці України, підбито загальні підсумки практичної діяльності органів служби зайнятості. Діяльність біржі праці ще не дістала глибокого теоретичного узагальнення. Тому необхідно відстежувати зміни, що відбуваються у трудовому законодавстві й регламентації діяльності біржі праці.

Мета викладання курсу «Біржа праці» полягає в тому, щоб надати студентам базові знання у сфері зайнятості населення, розуміння діяльності державної служби зайнятості; навчити студентів аналізувати сучасний стан зайнятості населення України, сформувати у них практичні вміння та навички, необхідні для передбачення шляхів підвищення рівня зайнятості населення, їх аналізу і діагностики, попередження, врегулювання та конструктивного вирішення.

Завдання дисципліни «Біржа праці»:

- розкрити зміст поняття біржа праці;

- дослідити основні підходи до діяльності біржі праці;

- охарактеризувати види, структуру біржі праці;

- визначити основні функції діяльності біржі праці;

- проаналізувати рівень зайнятості населення країни в цілому та окремого регіону зокрема.

В результаті вивчення дисципліни «Біржа праці» студент повинен:

знати:

- основні теоретичні положення дисципліни біржа праці;

- структуру біржі праці;

- роль біржі праці у сфері зайнятості населення;

- сутність підготовки та перепідготовки незайнятого населення;

- порядок реєстрації незайнятого населення на бірж праці.

вміти:

- аналізувати рівень зайнятості населення;

- прогнозувати розвиток зайнятості населення за різними критеріями;

- розробляти шляхи підвищення рівня зайнятості населення;

- визначати стратегії подолання безробіття.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Біржа праці"!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11