Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент соціального захисту *
Вступ

МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Базалійська Наталія Петрівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1162.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Одним із напрямів ринкових перетворень в Україні є створення ефективної системи соціального захисту з максимальним урахування потреб та інтересів окремих осіб, верств населення, яка б убезпечувала людину від соціально-економічної деградації, сприяла утвердженню соціальної та політичної стабільності в суспільстві. Саме тому з метою формування у студентів теоретичних та практичних навичок використання механізмів соціального захисту населення в державній політиці управління зайнятістю ведено дистанційний курс «Менеджмент соціального захисту».

Мета вивчення дисципліни. Формування системи знань з теорії менеджменту соціального захисту населення та методичних підходів її використання в державній політиці управління зайнятістю.

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти слухачів сучасними знаннями основ менеджменту соціального захисту, її економічних, правових, адміністративно-організаційних заходів та практичними навиками щодо аналізу стану соціального захисту населення в Україні.

Предметом дисципліни є інструменти соціального захисту населення, особливості отримання окремими верствами населення державних соціальних гарантій.

В результаті вивчення дисципліни «Менеджмент соціального захисту» студенти повинні знати:

- теорію менеджменту соціального захисту населення;

- організаційно-правові основи страхування окремих верств населення;

- підстави для надання населенню державної соціальної допомоги;

- особливості соціального захисту ветеранів війни, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

- практичний досвід у галузі управління соціальним захистом населення.

По закінченні вивчення дисципліни «Менеджмент соціального захисту» студенти повинні вміти:

- самостійно аналізувати проблеми соціального захисту населення України;

- визначати категорії громадян, яким слід надавати державну соціальну допомогу;

- встановити розмір матеріальної допомоги окремим категоріям громадян;

- застосовувати конкретні види матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються громадянам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності;

- визначати розмір пенсії громадянам із врахування страхового стажу у системі пенсійного забезпечення.

Після вивчення дисципліни «Менеджмент соціального захисту» студенти повинні бути здатними:

- розробити пропозиції щодо покращення системи надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення.

- впровадити у практичну діяльність інструменти надання соціальної допомоги окремим верствам населення;

- оцінити з точки зору ефективності заходи із надання соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: самостійно аналізувати проблеми соціального захисту населення України; визначати категорії громадян, яким слід надавати державну соціальну допомогу; встановлювати розмір матеріальної допомоги окремим категоріям громадян; застосовувати конкретні види матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються громадянам; визначати розмір пенсії громадянам із врахування страхового стажу у системі пенсійного забезпечення; розробляти пропозиції щодо покращення системи надання соціальної допомоги незахищеним верствам населення; оцінювати з точки зору ефективності заходи із надання соціальних послуг і матеріального забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

«МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ»!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11