Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історична граматика української мови *
Вступ

Історична граматика української мови

Кафедра Української філології

Автор курсу

Царалунга І.Б.
канд. філол. наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 735.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Історична граматика української мови є однією із двох частин загального курсу історії української мови. Вона посідає важливе місце у системі філологічної підготовки вчителя української мови. Предметом курсу історичної граматики є українська мова, її словниковий склад, граматична структура й фонетичний система у їх історичному розвитку.

Мета курсу: розкрити особливості розвитку фонетичної системи і граматичної будови української мови від найдавніших часів до сьогодні.

Завдання курсу: показати процес виникнення та розвитку української мови, розглянути конкретні мовні зміни, відображені у пам’ятках письма чи реконструйованих, з’ясувати їх хронологізацію цих змін, а також визначити безпосередні причини, що їх викликали, розкрити загальні закономірності розвитку мовної системи; підготувати студента-філолога для свідомого засвоєння сучасної української літературної мови як системи, сприяти усебічному розумінню явищ фонетики і граматики на сучасному рівні розвитку мови; забезпечити принцип історизму при викладанні рідної мови і літератури в школі.

У результаті вивчення курсу історичної граматики студенти повинні

знати: періодизацію розвитку української мови; основні відомості з вивчення історичної граматики української мови; фонетичну систему староукраїнської мови на різних етапах її розвитку; морфологічні засоби староукраїнської мови; класи слів і їх граматичні категорії в староукраїнській мові; формування граматичних значень і граматичних категорій мовних одиниць різних класів сучасної української мови; особливості синтаксичної системи староукраїнської мови;

вміти: читати тексти староукраїнською мовою, перекладати їх; аналізувати фонетичні явища, відображені у староукраїнських пам’ятках; з’ясовувати причини й наслідки фонетичних процесів української мови; виявляти різні частини мови у тексті, визначати їх граматичні категорії; виконувати морфологічний аналіз різних частин мови; робити синтаксичний аналіз простого і складного речення; давати історичний коментар сучасного стану української мови.

Обов’язкові попередні та супутні дисципліни: вступ до мовознавства, старослов’янська мова, давня українська література, лексикологія сучасної української мови, фонетика і фонологія сучасної української мови.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11