Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія видавничої справи *
Вступ

Історія видавничої справи

Кафедра Cлов`янської філології

Автор курсу

Горячок Інна Владиславівна
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1040.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Мета навчальної дисципліни. На сучасному етапі головною метою стає вивчення історії видавничої справи у контексті подвійної природи книги чи іншого виду видавничої продукції – і як матеріальної конструкції, і як носія певної суми знань та ідей.

Завдання навчальної дисципліни:

- простежити суспільно-політичні передумови та історичні витоки попередників сучасних видань в світі та Україні;

- висвітлити основні етапи становлення та розвитку друкарства в світі та Україні;

- дослідити не лише саму друкарську справу та інші видавничі процеси, а й суспільно-політичні обставини, в яких вони розвивалися;

- увиразнити роль друкарства як чинника кардинальних змін в організації редакційно-видавничої справи;

- з ясувати драматичні житейські колізії тих особистостей, хто це нелегке й відповідальне ремесло обирав сенсом свого існування;

- висвітлити обставини побутування випущених у різні історичні епохи знакових за змістом і оформленням видань, їх вплив не лише на окремих особистостей, й на суспільні процеси, що відбувалися під впливом такого побутування в конкретну історичну епоху.

- надати студентові можливість опрацювати та освоїти такий масив джерельних та документальних текстів, у якому історія видавничої справи базувалася б не на застарілих ідеологічних концепціях і догмах, а з врахуванням нового, переважно архівного матеріалу, досі невідомому загалу.

Об’єктом навчальної дисципліни „Історія видавничої справи” є редакторська та видавнича діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції.

Предметом історії видавничої справи є цілісна картина створення, поширення, використання тих чи інших видів видавничої продукції, переважно книги та результати їх функціонування, а також тематика різних видів видань, особливості їх редакційно-видавничої підготовки в різні періоди розвитку рукописнання та друкарства в Україні та світі.

Студент повинен знати:

- основні історичні етапи та провідні осередки розвитку рукописного книготворення в світі і Україні;

- основні історичні етапи та провідні осередки розвитку друкарства в світі та Україні;

- визначні пам’ятки світової і української видавничої справи – рукописні та друковані книги, що найбільше вплинули на суспільну свідомість та цивілазіційний поступ людства;

- основні віхи та особливості діяльності визначних редакторів, друкарів, видавців;

- проблемно-тематичний репертуар книговидання, що найбільше був витребуваним серед читачів у різні історичні епохи;

-особливості матеріальної конструкції та змістової частини видань у ретроспективі;

- фундаментальні дослідження з історії видавничої справи зарцубіжних та українських дослідників;

Студент повинен уміти:

- оперувати поняттями та термінами з історії видавничої справи у майбутній професійній діяльності;

- використовувати досвід кращих попередників фаху в структуруванні та редагуванні сучасних видань;

- втілювати нереалізовані творчі напрацювання попередників у своїх реальних видавничих програмах;

- узагальнювати й оприлюднювати в своїй публікаторській діяльності найцікавіші пізнавальні й повчальні факти з історії видавничої справи;

- самостійно й результативно проводити бібліографічний пошук необхідних видань в бібліотечній та електронній базах даних.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ЦІЄЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11