Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Загальне редагування *
Вступ

Загальне редагування

Кафедра Української філології

Автор курсу

Горячок Інна Владиславівна
доцент
кандидат педагогічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 135.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Загальна редагування - це навчальна дисципліна, яка описує методи редагування повідомлень на основі чинних норм незалежно від видів ЗМІ.

Метою навчальної дисципліни „Загальне редагування” є засвоєння студентом теоретичних і практичних знань з редагування, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань у ЗМІ та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій.

Завдання навчальної дисципліни „Загальне редагування” формулюються в конкретиці різноманітних творчих та організаційних аспектів редагування, а також технології та методик редагування.

Об’єктом навчальної дисципліни „Загальне редагування” є редакторська діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції.

Предметом навчальної дисципліни „Загальне редагування” є редакторська справа, що поєднує в собі організаційну та творчо-технічну діяльність носіїв редакторських професій.

Студент повинен знати:

- особливості роботи редактора на всіх етапах редакційно-видавничого процесу;

- організацію і зміст процесу редагування;

- види редагування;

- методику редагування

- технологію редагування

- особливості редакторської підготовки складових тексту;

- особливості редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм;

- особливості редагування різних видів видань.

Студент повинен уміти:

- виконувати обов’язки творчого працівника редакції, видавництва чи видавничої структури згідно зі штатним;

- зробити редакторський аналіз авторського оригіналу;

- організувати рецензування авторського оригіналу;

- опрацювати всі варіанти версток;

- створити й відредагувати весь заголовковий комплекс видання;

- вводити різними способами цитати в текст;

- редагувати різні види текстів за допомогою комп’ютерних програм;

- редагувати різні види видань;

- виконати редакторську роботу з перевидання та з перекладу видання;

- правильно оформляти бібліографію видань.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНЕ РЕДАГУВАННЯ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11