Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Мовні девіації *
Вступ

Мовні девіації

Кафедра Української філології

Автор курсу

Гавриш М. М.
канд. філол. наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 413.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Сучасні лінгвісти зосереджують увагу на комунікативній природі мови, функціональних можливостях її одиниць, виявленні у мові та мовленні людських чинників, передусім того, як людина використовує мову як засіб спілкування, а також того, як у мовних одиницях відобразилася сама людина.

Одним із результатів функційно-комунікативної зорієнтованості сучасної лінгвістики є підвищення інтересу дослідників до особливостей процесу спілкування, породження й сприйняття мовлення, зокрема до різномантіних помилок, відхилень від норм, тобто так званого “негативного мовного матеріалу”.

Різноманітні мовні / мовленнєві девіації розкривають природу і закономірності функціонування мови, напрямок змін, які вона переживає, вможливлюють відбиття фактичного стану мови на даному етапі розвитку.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс "Мовні девіації" ставить за мету:

· сформувати уявлення про природу, причини і типи помилок у мовленнєвій діяльності;

· ознайомити з теоретичною базою сучасної девіатології;

· ознайомити з відхиленнями від мовних і мовленнєвих норм у текстах різних стилів і різних форм побутування мови;

· закріпити практичні навички роботи над анормативами.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни!

"Мовні девіації"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11