Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Самоменеджмент *
Вступ

САМОМЕНЕДЖМЕНТ

Кафедра Економіки та менеджменту промислових підприємств

Автор курсу

Баксалова Ольга Михайлівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 867.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Дисципліна “Самоменеджмент” є послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи у повсякденної практиці, у тому щоб оптимально і з змістом використовувати свій час.

За змістом дисципліна охоплює шість тем: методологічні підходи до само менеджменту; планування особистої роботи менеджера; організовування діяльності менеджера; само мотивування та самоконтроль менеджера; формування якостей ефективного менеджера; розвиток менеджерського потенціалу.

Метою вивчення дисципліни “Самоменеджмент” є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку менеджера; формування у студентів індивідуальних особливостей та поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівнику; розвиток у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту працю.

Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів із питань:

- визначення особистісних цінностей та цілей менеджера;

- управління саморозвитком особистості;

- розвинення навичок ефективного керівництва;

- організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів;

- застосування сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера;

- використання часу як ресурсу.

Результати вивчення дисципліни дозволять здійснити практичну підготовку та сформувати ряд відповідних професійних і особистісних компетенцій.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- напрями самоменджменту, концепції саморозвитку, критерії формулювання реалістичної цілі;

- головні поглиначі часу, способи оптимального організування та резервування часу;

- види стресорів та стратегії успішного долання стресу;

- головні характеристики команди, показники уміння ефективно працювати у групі та команді, соціальні ролі у команді; види спілкування, принципи асертивного спілкування, характеристики переконуючого та інформуючого виступу перед аудиторією, стратегії інґраціації;

- складові та компоненти психологічного ресурсу особистості та способи самоінвестування.

Студенти повинні вміти: застосовувати методики з цілепокладання та головних напрямів самоменджменту, а саме: тайм-, стрес-, тіім-, імпрешн-, ресурс-менеджменту.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “САМОМЕНЕДЖМЕНТ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11