Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Українська ономастика *
Вступ

Українська ономастика

Кафедра Української філології

Автор курсу

Торчинський Михайло Миколайович
доктор філологічних наук
професор
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 990.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Курс „Українська ономастика” викладається для студентів філологічних спеціальностей університетів як додатковий у циклі лінгвістичних дисциплін. Він покликаний ознайомити студентів з особливостями функціонування пропріальних одиниць у практиці мовної діяльності людини.

Мета: вивчення закономірностей розвитку і функціонування власних назв у структурі мови.

Завдання: ознайомлення з історією вивчення власних назв, особливостями структурування онімного простору, найбільш характерними ознаками онімів, основними методами наукового дослідження пропріативів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

– проблематику сучасної ономастики;

– історію ономастичних студій;

– основні ознаки пропріальних одиниць;

– типологію онімів;

– особливості творення і функціонування пропріативів;

– методи і прийоми вивчення й опису власних назв;

– етимологію основних українських антропонімів і топонімів.

Студенти повинні вміти:

– визначати проблематику сучасної ономастики;

– з’ясовувати спільні та відмінні ознаки онімів та апелятивів;

– користуватися основними методами і прийомами вивчення й опису пропріальних одиниць;

– виконувати комплексний аналіз онімів;

– з’ясовувати етимологію основних різновидів власних назв;

– виконувати ономастичні дослідження за складеною програмою.

Навчальний курс „Українська ономастика” – один із найбільш цікавих на шляху становлення філолога, що зумовлено величезною кількістю власних назв, які побутують у мові (пропріальних одиниць у сотні і тисячі раз більше, ніж апелятивів), специфічними особливостями онімів у систематизації, словотворі і функціонуванні, природним бажанням мовців дізнатися про етимологію свого імені, прізвища, населеного пункту, країни тощо.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИКА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11