Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Методика позанавчальної виховної роботи *
Вступ

Методика позанавчальної виховної роботи

Кафедра Слов`янської філології

Автор курсу

Горячок Інна Владиславівна
кандидат педагогічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1079.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Мета курсу: допомогти майбутнім вчителям-словесникам оволодіти теоретико-методологічними, методичними, психолого-педагогічними і процесуальними основами організації виховного процесу в сучасній школі.

Основними завданнями навчального курсу є:

- надання знань про структуру, закономірності та напрями виховання;

- ґрунтовне засвоєння майбутніми педагогами теоретичної, методичної літератури, знання яких допоможе в подальшій роботі;

- набуття студентами вмінь здійснення аналізу складних педагогічних ситуацій та знаходження практичних шляхів керування ними;

- формування вміння визначати мету, завдання, зміст педагогічного процесу в школах;

- формування вмінь та навичок планування, підготовки та проведення виховних заходів з учнями.

Студент повинен знати:

* понятійний апарат теоретичних основ процесу виховання;

* сучасні підходи до виховання, цільові стратегії та програми виховання;

* сутність основних методів, засобів  і форм виховання як складових виховних технологій;

* методику   підготовки і проведення  різних форм позакласної виховної роботи;

* вимоги до виховної діяльності педагога.

* діагностувати  рівень вихованості учнів і виявляти проблеми у їх розвитку і поведінці;

* добирати оптимальний методичний інструментарій для організації виховної роботи;

* організовувати та проводити різні форми позакласної виховної роботи;

* реалізовувати інноваційні виховні технології на практиці;

* аналізувати ефективність виховної діяльності.

У курсі визначаються основні питання теорії і методики виховання учнів: зміст та форми виховного процесу, моделювання педагогічних ситуацій, взаємодії вихователя та вихованців, наводиться характеристика основних практичних методів вихованого впливу на особистість та колектив.

Програмою передбачається озброєння студента-філолога практичними навичками організації виховних заходів з дітьми, вміннями визначати виховні завдання з врахуванням психофізичних, індивідуальних та вікових особливостей учнів, формування педагогічної та психологічної готовності до виховної роботи в умовах школи.

Оволодіння майбутнім спеціалістом загальною та спеціальною методикою організації групових та індивідуальних форм виховної роботи допоможе йому в організації взаємодії з вихованцями.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ЦІЄЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11