Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фінанси, гроші та кредит *
Вступ

Фінанси, гроші та кредит

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Приступа Л.А.
к.е.н.
доцент

Петришина О.В.
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 747.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна “Фінанси, гроші та кредит” посідає важливе місце серед навчальних предметів, які формують майбутнього фахівця з менеджменту.

Метою вивчення дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” є закладення основ сучасного економічного мислення та системи знань щодо загальних закономірностей розвитку сучас­них фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства.

Предметом курсу є економічні відносини суб'єктів господарювання, безпосередньо пов'язані з формуванням, розподілом та використанням фондів грошових коштів та система грошово-кредитних відносин в суспільстві, закономірності її розвитку і функціонування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

вміти:

- вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах фінансової системи;

- аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному фінансовому ринку;

- прогнозувати майбутній розвиток фінансових відносин;

- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань фінансового харак­теру тощо;

знати:

- закономірності у сфері фінансових відносин держави та суб'єктів господарювання;

- тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку;

- закономірності грошового та кредитного обігу;

- принципи і форми організації грошово-кредитної системи;

- ринкові моделі грошей і кредиту;

- характеристику банків та банківської діяльності;

- організацію міжнародних грошово-кредитних відносин;

- інструменти грошово-кредитної політики.

При вивченні цього курсу студенти спираються на знання, здобуті при вивченні таких дисциплін, як “Державне та регіональне управління”, “Макроекономіка”, “Правознавство” тощо.

Вивчення теоретичних основ сучас­них фінансових і грошово-кредитних відносин суспільства дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Фінанси, гроші та кредит”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11