Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інноваційний потенціал (розвиток) підприємства *
Вступ

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Фомова Олена Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 944.
Протокол № 6 від 25.02.2015р.
 

Аналіз сучасної економічної практики свідчить, що високих результатів підприємства можуть досягати лише за умов систематичного і цілеспрямованого новаторства, націленого на пошук можливостей, які надає середовище господарювання щодо впровадження і виготовлення нових видів товарів, нових виробничих і транспортних засобів, освоєння нових ринків і форм організації виробництва. Це вимагає особливого, новаторського, антибюрократичного стилю господарювання, в основі якого – орієнтація на нововведення, систематична і цілеспрямована інноваційна діяльність.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методичних знань в області управління підприємством, сформувати у них сучасний підхід до вирішення тих чи інших технічних чи соціально-економічних проблем, що виникатимуть в процесі їх практичної діяльності, а також набути вміння і навички створення умов для творчої ефективної роботи людей у трудовому колективі.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Інноваційного потенціалу піlприємства" ставить за мету:

- оволодіння новітніми теоретичними знаннями з питань інноваційного потенціалу підприємства та набуття практичних навичок щодо процесу дослідження та розвитку інноваційного потенціалу.

- вивчення основної категорії інноваційного потенціалу та його функцій, еволюції інноваційного потенціалу підприємства, визначення складових інноваційного потенціалу; визначення передумов раціоналізації вибору напрямків розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств, особливостей управління розвитку і використання інноваційного потенціалу промислового виробництва в сучасних умовах, планування розвитку інноваційного потенціалу в умовах трансформаційної економіки.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Інноваційного потенціалу підприємства"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11