Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація обліку у фермерських господарствах *
Вступ
РУС

Організація обліку у фермерських господарствах

Кафедра Обліку і аудиту

Автори курсу

Гуменюк Антоніна Федорівна
кандидат економічних наук
доцент

Руда Тетяна Павлівна
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 877.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Перехід аграрного сектора до ринкових відносин супроводжується новими тенденціями розвитку АПК, зміною структури виробництва, характером зайнятості сільського населення, зумовленими реструктуризацією сільськогосподарських підприємств і створенням на їх основі нових господарських структур на засадах приватної власності на майно і землю. Зокрема широкого розповсюдження набули фермерські господарства. Водночас реорганізація сільськогосподарських структурних одиниць викликала необхідність змін у веденні бухгалтерського обліку з врахуванням вітчизняних і зарубіжних стандартів, оскільки інтеграція економіки України у світову систему неможлива без застосування у системі обліку міжнародних стандартів, які стають невід’ємною складовою національного бухгалтерського обліку, а традиційна система його організації неприйнятна для таких агроформувань внаслідок своєї громіздкості, а отже трудомісткості.

Мета курсу «Організація обліку у фермерських господарствах» — формування у студентів системи знань з теоретичних основ та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в фермерських господарствах.

Предметом вивчення «Організація обліку у фермерських господарствах» є діяльність суб'єктів фермерських господарств, відображення у планових, звітних, статистичних, облікових та інших джерелах інформації.

Завданням вивчення курсу «Організація обліку у фермерських господарствах» — використати можливості навчального процесу для набуття студентами навичок правильно і раціонально організовувати на фермерських господарствах бухгалтерський облік і фінансову звітність на підставі застосування спрощеної системи бухгалтерського обліку і оподаткування.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11