Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комп`ютерний аудит *
Вступ

КОМП’ЮТЕРНИЙ АУДИТ

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Огнева А.М.
к.т.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 983.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Вивчення дисципліни «Комп’ютерний аудит» є складовою частиною затвердженої учбової програми, і дає основу для засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки в сферах економіки та менеджменту.

Мета дисципліни - формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дають змогу ефективно використовувати на практиці сучасні інформаційні системи і технології в аудиті на рівні, який відповідав би вимогам підготовки висококваліфікованих фахівців.

Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння сучасних методів обробки задач з аудиту, в умовах використання комп'ютерних технологій.

Завдання курсу передбачає - вивчення методики організації комп’ютерних систем в аудиті за їх видами, рівнями та функціональним призначенням; набуття навиків удосконалення, поглиблення та розробки форм і конфігурацій інформаційних систем у напрямі максимального охоплення та вирішення задач аудиту, постановки і моделювання окремих задач та комплексів задач з аудиту для прийняття управлінських рішень; адаптації спеціалізованих програмних систем з аудиту для практичного використання в аудиторській діяльності та в управлінських процесах  підприємств.

Вивчення даного курсу забезпечує високий рівень підготовки студентів по вибраній спеціальності.

Предмет навчальної дисциплін - обліково-аналітична інформація підприємств.

Після опанування даної дисципліни, студенти повинні знати: методику проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних, класифікацію бухгалтерських програмних продуктів, схему аудиторської перевірки за допомогою автоматизованої системи.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він складається з лекційного матеріалу, тестів для самоконтролю, контрольних запитань. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11