Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Організація обліку та облікові технології *
Вступ

Організація обліку та облікові технології

Кафедра Обліку та аудиту

Автори курсу

Огнева А.М.
к.т.н.
доцент

Лопатовський В.Г.
к.е.н.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 754.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Курс «Організація обліку та облікові технології» є складовою частиною затвердженої учбової програми, і, від його опанування залежить формування теоретичних і практичних навичок спеціалістів.

Курс «Організація обліку та облікові технології» розроблено згідно програми неперервної комп'ютерної підготовки студентів Дана дисципліна має безпосередній зв'язок з всіма профілюючими дисциплінами спеціальності.

Робоча програма складена на основі типової програми курсу, що діє в державних вузах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і затверджена на засіданні кафедри.

Мета дисципліни: засвоєння знань про методики побудови облікової технології бухгалтерського обліку та особливості організації облікового процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації .

Вивчення дисципліни дає основу для засвоєння методики організації документообігу суб'єктів господарювання в умовах використання комп'ютерних технологій.

Завдання курсу передбачає: вивчення методики організації технології облікового процесу, основних вимог до оформлення та відображення в бухгалтерському обліку первинних та зведених облікових документів, набуття навичків відображення облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи.

Вивчення даного курсу забезпечує високий рівень підготовки студентів по вибраній спеціальності.

Предмет курсу: обліково-аналітична інформація підприємств.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11