Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Облік і звітність в оподаткуванні *
Вступ

Облік та звітність в оподаткуванні

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Скоробагата Лариса Вікторівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 878.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» є однією з основних профільних облікових наук для підготовки економістів. Вона логічно продовжує науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», «Звітність підприємств», «Управлінський облік». Дисципліна відповідно до навчального плану є вибірковою. Підсумковий контроль – залік.

Першочергова увага звертається на вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів, що регулюють оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, засвоєння основних принципів організації та ведення податкового обліку, порядок складання та подання податкової звітності підприємств відповідно до чинного законодавства України.

Мета дисципліни – опанування студентами теоретичних та практичних технологій ведення податкового обліку на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та сплати податків, вивчення методики складання і порядку подання податкової звітності.

Завдання дисципліни – навчити студентів організовувати систему податкового обліку на підприємстві, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (обчислення) та сплати податків, складати податкові розрахунки та декларації.

Предметом дисципліни є організація і порядок ведення податкового обліку, методика і техніка складання податкової звітності.

Після опанування науки «Облік і звітність в оподаткуванні» студенти повинні:

знати:

- правові аспекти регулювання обліку та звітності в оподаткуванні;

- методику нарахування (обчислення) податків, зборів, обов’язкових платежів, терміни їх сплати та системи їх адміністрування;

- порядок складання і подання податкової звітності за ними та варіанти виправлення помилок

уміти:

- організовувати податковий облік на підприємстві;

- складати поточні та уточнені податкові декларації (розрахунки) за податками, зборами, обов’язковими платежами.

Вивчення цієї дисципліни передбачає паралельно з лекціями проведення індивідуально-консультативної роботи і модульного контролю, виконання студентами практичних завдань та самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу.

Наука спрямована на формування у студентів організаційних, облікових та аналітичних класів професійних знань.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11