Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Судово-бухгалтерська експертиза *
Вступ
РУС

Судово-бухгалтерська експертиза

Кафедра Обліку і аудиту

Автор курсу

Руда Тетяна Павлівна
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 881.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

В умовах становлення ринкової економіки поняття «економічна злочинність» стало одним з центральних кримінологічних понять. Як свідчать статистичні дані та матеріали перевірок державних органів контролю, останнім часом спостерігається значне зростання кількості злочинів у підприємницькій сфері, відбувається швидкий процес криміналізації банківської та кредитно-фінансової систем, зовнішньоекономічної діяльності. Отже, боротьбу зі злочинами в економічній сфері необхідно посилити, а її результативність буде залежати від наявності та обґрунтованості методик здійснення економічного контролю та судово-бухгалтерської експертизи.

Мета вивчення курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» полягає в тому, щоб дати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички з даного курсу, навчити студентів методично грамотно застосовувати прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи на практиці та кваліфіковано складати висновки судово-бухгалтерської експертизи. Вивчаючи дисципліну студент має засвоїти суть судово-бухгалтерської експертизи і судово-експертної діяльності, прикладний зміст основних понять і категорій; техніку і методику методичних та технічних прийомів і процедур судово-бухгалтерської експертизи; набути достатніх умінь та навичок проведення судово-бухгалтерської експертизи; метою вивчення курсу є також виховання у студента відповідальності та додержання ним, як майбутнім судовим експертом, прав і обов’язків, встановлених для цієї категорії спеціалістів чинним законодавством України.

Предмет курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» включає принципи організації проведення судово-експертних досліджень, форми і види судових експертиз, характеристику і методичні прийоми проведення дослідження експертом-бухгалтером основних фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки.

Завданням вивчення курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» є оволодіння студентами організаційними і методичними способами попередження правопорушень підприємцями, дотримання законодавства у бухгалтерському обліку у відображенні господарських операцій, закріплення відповідальності й виявлення осіб та організацій, які повинні відшкодувати збитки, складання відповідних висновків для правоохоронних органів під час вирішення цивільних, господарських і кримінальних справ.

В умовах ринкової економіки, коли економічні відносини вирішуються на підставі законів і нормативно-правових актів, значення судово-бухгалтерської експертизи зростає, отже важливо навчити студентів застосовувати набуті знання правових і економічних дисциплін у їхній подальшій професійній діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11