Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Капітал підприємства: формування та використання *
Вступ

Капітал підприємства: формування та використання

Автор курсу

Сачинська Людмила Василівна
кандидат економічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1059.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Дисципліна „Капітал підприємства: формування та використання" орієнтована на глибоке і ґрунтовне вивчення студентами сучасних принципів, механізмів і методів ефективного управління капіталом підприємства, знання яких дозволяє забезпечити перехід підприємств до нової якості економічного розвитку в ринкових умовах. Формування та використання капіталу як об'єкт управління представляє фахівцям спеціальності „Економіка підприємства" в майбутньому широке поле діяльності при прийнятті стратегічних, тактичних і оперативних управлінських рішень, спрямованих на успішне досягнення цілей економічного розвитку підприємства.

Метою запропонованого Вашій увазі курсу є формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань щодо сучасних методів управління капіталом, вироблення у них логіки прийняття управлінських рішень у цій сфері.

Завданням дисципліни є вивчення сучасних технологій та інструментів, які використовують у вітчизняній і закордонній практиці у процесі управління формуванням та використанням капіталу підприємства.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми кожна з яких містить лекційний матеріал, тести та питання для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитись з розділом «Рекомендації студенту».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11