Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Людський розвиток *
Вступ

Людський розвиток

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

КРАВЕЦЬ
Ірина Михайлівна

доцент
кандидат економічних наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 780.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Концепція людського розвитку стала найкращим здобутком людської цивілізації ХХ століття. У фокусі концепції людського розвитку знаходиться людина, задоволення її потреб, всебічний розвиток її здібностей. Розвиток суспільства з позицій цієї концепції означає не просто нагромадження матеріального багатства, а постійне розширення можливостей для задоволення фізичних і духовних потреб людей.

Розробка цієї концепції дозволила сформулювати якісно новий, перспективний підхід до розуміння суспільного прогресу. Він пропонує шляхи розв’язання дуже важливих соціально-економічних проблем, особливо актуальних для нашої країни в сучасних умовах розбудови незалежної держави, становлення соціально орієнтованої економіки, активізації глобалізаційних процесів.

Метою дисципліни “Людський розвиток” є поширення серед студентів прогресивних знань та ідей людського розвитку, формування орієнтованої на розвиток соціально-економічної культури в українському суспільстві

Основні завдання дисципліни:

- сформувати у студентів систему теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення людського розвитку в світі і в Україні;

- дати студентам загальні навички наукового аналізу процесів людського розвитку на державному та регіональному рівнях, зокрема, розрахунку, аналізу й моніторингу показників людського розвитку;

- навчити студентів використовувати здобуті знання в конкретних процесах управління у галузі забезпечення ефективного формування й розвитку людського потенціалу на всіх рівнях;

- сформувати доцільне ставлення студентів до власного людського потенціалу, вміння нарощувати й ефективно використовувати свій людський капітал, забезпечувати своїми силами власний розвиток, усвідомлено досягати реалізації своїх інтересів у соціальних відносинах.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11