Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Аналіз і планування трудових показників *
Вступ

АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ ТРУДОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Гарват Ольга Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 781.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета викладання дисципліни. Формування системи теоретичних і практичних знань щодо проведення аналізу та планування трудових показників на рівні підприємства.

Завдання дисципліни: висвітлення теоретико-методологічних та практичних аспектів сучасних проблем економіки праці; формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо управління працею на підприємстві в конкретних виробничих умовах господарювання.

Предмет дисципліни: трудові показники діяльності підприємства.

В результаті вивчення дисципліни «Аналіз і планування трудових показників» студент повинен:

знати:

- теорію й методологію планування праці;

- систему трудових показників;

- методологію економічного аналізу;

- види планів з праці;

- систему винагород у сфері праці.

вміти:

- складати звіти з праці;

- проводити аудит у сфері праці;

- розробляти плани з праці;

- аналізувати показники з праці;

- розробляти прогнози у сфері праці.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11