Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Мотивація інноваційної діяльності персоналу *
Вступ

Мотивація інноваційної діяльності персоналу

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автор курсу

Літинська Валентина Анатоліївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1195.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Дисципліна «Мотивація інноваційної діяльності персоналу» є однією з дисциплін циклу професійної підготовки, нормативна для студентів напрямку 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», що викладається на третьому курсі навчання за програмою бакалаврату.

Мотивація інноваційної діяльності персоналу - це навчальна дисципліна, становленню та розвитку якої сприяли різні галузі науки (філософія, психологія, інтелектуальна економіка) та практики (управління персоналом, інноваційний менеджмент та ін.). Даний курс заснований на сучасних підходах щодо управління інноваційним розвитком будь-якого об’єкта (підприємства, організації, галузі та ін.) з урахуванням науково-практичних висновків вітчизняних та зарубіжних вчених щодо актуалізації мотивації інноваційних процесів сучасних підприємств / організацій в контексті професійної діяльності HR-менеджера.

Метою вивчення навчального курсу «Мотивація інноваційної діяльності персоналу» є формування: цілісної системи знань теорії та практики розробки і впровадження інновацій, інноваційних процесів і механізмів управління цими процесами; особливостей інноваційного мислення і поведінки, мотиваційних засад інноваційної діяльності в організації; практичних навиків застосування методів стимулювання творчої активності персоналу та мотивації в системі управління персоналом, зайнятого інноваційною діяльністю; стилів керівництва HR-менеджера інноваційної сфери і формування інноваційної культури організації.

Об’єктом курсу є: процес мотивації інноваційної діяльності персоналу підприємств /організацій.

Предметом курсу є: організаційно-економічні і соціальні методи управління мотивацією інноваційної діяльності; теоретико - практичні аспекти мотивації в системі управління персоналом, зайнятого інноваційною діяльністю та формування інноваційної культури в організації.

Наприкінці вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні поняття та сутність теорії інноватики;базові характеристики інноваційних технологій та інноваційної поведінки; зміст мотивації в системі управління персоналом, який зайнятий інноваційною діяльністю;принципи і способи заохочення до винахідництва на рівні держави та компаній;мотиваційний потенціал різних видів стимуляції інноваційної діяльності персоналу;методи мотивації інноваційної діяльності в організації;сутність процесів формування інноваційної культури та її вплив на творчу активність персоналу;

вміти: пов’язувати сучасні теорії мотивації з методами стимулювання інноваційної діяльності; аналізувати та оцінювати вплив стилів керівництва на творчу активність людей; аналізувати та оцінювати тенденції розвитку інноваційної культури в організації; практично застосовувати основні методи управління креативністю в групах і командах.

Даний дистанційний курс складений у вигляді розгорнутої структури текстових документів. Кожний документ включає теми, що містять лекційний матеріал, презентації окремих тем лекцій, тести для самоконтролю, завдання і контрольні запитання.

Перед початком вивчення тем дисципліни доцільно ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “ Мотивація інноваційної діяльності персоналу ”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11