Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління інвестиційними проектами *
Вступ
РУС

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ

Кафедра Фінансів і банківської справи

Автор курсу

Гулько Л.Г.
к. е. н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 954.
Протокол № 6 від 25.02.2015р.
 

Предметом курсу «Управління інвестиційними проектами» є процеси управління проектами, які здійснюються з використанням специфічних методів і інструментів , що забезпечують розв’язання завдань управління проектами.

Мета дисципліни — формування у студентів сукупності знань, вмінь та навичок, необхідних для розробки інвестиційних проектів в конкретних умовах функціонування підприємств, аналізу та оцінки ефективності проектів, прийняття економічно обґрунтованих рішень по управлінню проектами в умовах невизначеності; ефективного управління діяльністю підприємств незалежно від впливу негативних процесів, як ендогенного, так і екзогенного походження.

Завдання навчальної дисципліни:

* ознайомлення студентів з новітньою теорією та сучасною практикою управління інвестиційною діяльністю підприємства, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток;

* набуття студентами навичок аналізу інноваційних процесів, що відбуваються на підприємствах;

* формування умінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень, які забезпечують підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності на підприємстві;

* розвиток у студентів дослідницьких і організаторських здібностей щодо формування інноваційних стратегій інвестиційних проектів суб’єктів господарювання.

По завершенні вивчення дисципліни студенти зможуть:

розуміти сутність, значення, основні підходи та методи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю на підприємстві;

знати методологію та практику управління реалізацією інвестиційних проектів при здійсненні інвестиційної діяльності на фірмі;

вміти обґрунтовувати інвестиційні проекти при впровадженні нової техніки, технології та продукції на підприємстві.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ КУРСУ «УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11