Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Створення та управління брендами *
Вступ

Створення та управління брендами

Автор курсу

Ковальчук Світлана Володимирівна

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 958.
Протокол № 6 від 25.02.2015р.
 

Метою вивчення дисципліни за спеціалізацією «Маркетинг» є освоєння теоретичних та практичних основ брендінгу, розвиток ключових компетенцій в області створення та управління брендом, оволодіння навиками маркетингового аналізу бренду як маркетинговою категорією, навчити приймати ефективні стратегічні та тактичні рішення щодо створення та управління брендом.

Загальна мета профільної підготовки конкретизована в таких складових програми «Створення та управління брендами»:

* надати базові знання щодо сутності бренду,його структури, значень та розуміння основних комунікативних процесів по створенню та управлінню брендом;

* показати сутність, форми та механізми формування брендової комунікації як інтегральної категорії, орієнтуватися у соціологічних та комунікативних вимірах брендінгу;

* навчити головним підходам та особливостям з планування та моделювання розробки ідентичності бренду;

* засвоїти навики аналітичної, креативної та інноваційної діяльності як зі створення, так і з управління брендом.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

* структуру, зміст,сутність та основні технології створення бренду;

* зміст комунікативної проблематики та її прояви у процесі створення та функціонування бренду;

* розвиток брендів у просторі та часі і схеми їх аналізу;

* культурні та ментальні особливості бренду;

* про роль та значення ефективності брендового впливу у комунікативному дискурсі;

* основні тенденції розвитку сучасного брендінгу.

вміти:

* аналізувати бренд та брендінг за допомогою категорій, понять,термінів маркетингу;

* застосовувати на практиці раціональні стратегії та тактики управління брендом;

* аналізувати бренд через призму формування лояльності та довіри ;

* аналізувати індивідуальність бренду,сегментування та позиціювання бренду;

* планувати, організовувати та проводити різні комунікативні компанії з побудови бренду;

* оцінювати розвиток бренду у просторі та часі

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11