Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу та торгівлі *
Вступ

Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу і торгівлі

Кафедра Кафедри маркетингу і товарознавства

Автор курсу

Решміділова С.Л.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1073.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Метою викладання дисципліни є засвоєння студентами теоретико-методологічних основ конфліктології у сфері торгівлі, набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів на підприємствах торгівлі, у сфері маркетингових досліджень, вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також позитивно сприймати конфлікт у сфері обслуговування і прагматично його використовувати.

Предметом курсу є закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання в маркетингу і торгівлі.

Основним завданням курсу є:

- засвоєння студентами теорії конфліктів в маркетингу і торгівлі;

- оволодіння основними методами управління конфліктами в маркетингу і торгівлі;

- засвоєння правил поводження у конфліктних ситуаціях;

- набуття навичок попередження та профілактики конфліктів маркетингу і торгівлі.

Після вивчення дисципліни „Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу і торгівлі” студент повинен знати: соціальну природу, причини, структурні елементи, типи і динаміку конфлікту, шляхи, методи, засоби їх попередження та розв’язання, особливості стилів конфліктної поведінки індивідів і групп в маркетингу і торгівлі;

вміти: розпізнавати об’єктивну і суб’єктивну природу конфліктів між продавцем і покупцем, їх безпосередні причини і мотиви, орієнтуватися в формах протікання конфліктів, володіти навичками управління ними, засобами та стратегіями їх регулювання та розв’язання, правильно вести себе у конфліктних ситуаціях і обирати відповідний стиль конфліктної поведінки між споживачем і виробником, знаходити оптимальні, доречні засоби впливу на поведінку людей.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11