Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Соціально-економічна безпека суб`єктів фінансового ринку *
Вступ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Доценко Інна Олексіївна
к.е.н.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 786.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Актуальність викладення дисципліни «Соціально-економічна безпека суб’єктів фінансового ринку» обумовлена тим, що світові соціально- економічні процеси нерозривно пов'язаний з розвитком та діяльністю суб’єктів фінансового ринку. В умовах невизначеності, що породжується зміною внутрішнього та зовнішнього середовищ у кожного учасника фінансового ринку з'являються нові обов'язки і нові ролі. Для здійснення діяльності суб'єкти фінансового ринку повинні самостійно забезпечити свою економічну безпеку. Місце, роль та пріоритет кожного з учасників соціально-економічної безпеки визначаються обставинами, що реально складаються на певний період часу всередині й зовні об'єкта. В контексті цього, величезного значення набуває проблема вивчення та забезпечення достатнього рівня національної безпеки, висування її складових на позиції найбільш актуальних соціально – економічних проблем управління.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями забезпечення соціально-економічної безпеки держави, суб’єктів фінансового ринку, поняттям “соціально-економічна безпека”, одержання ними навичок оцінки соціально-економічної безпеки, проведення якісного і кількісного аналізу виявлених загроз суб’єктам фінансового ринку і розробки стратегії управління ними.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань з питань:

– сутність соціально-економічної безпеки суб’єктів фінансовгоринку;

– забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та мезорівні;

– основи забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів фінансового ринку;

– структура системи соціально-економічної безпеки суб’єктів фінансовго ринку;

– побудова системи управління соціально-економічною безпекою суб’єктів фінансовго ринку

Предметом дисципліни є організаційно-правові та соціально-економічні відносини, що виникають в процесі забезпечення соціально-економічної безпеки суб’єктів фінансового ринку.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні засвоїти матеріали таких дисциплін як “Фінанси”, “Гроші та кредит”. Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУБ’ЄКТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11