Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ризики фінансових операцій *
Вступ
РУС

Ризики фінансових операцій

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Приступа Л.А.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 992.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Ризики, що супроводжують фінансову діяльність, формують великий портфель ризиків суб’єктів господарювання, що визначаються загальним поняттям – ризики фінансових операцій. Ці ризики становлять найбільш значущу частину сукупних господарських ризиків господарюючих суб’єктів. Їх рівень зростає з розширенням обсягу і диверсифікацією фінансової діяльності, з прагненням менеджерів підвищити рівень прибутковості фінансових операцій, з освоєнням нових фінансових технологій та інструментів.

Ризики фінансових операцій чинять серйозний вплив на інші аспекти господарської діяльності економічної одиниці, однак найбільш значуще їх вплив виявляється в двох напрямках: рівень ризику справляє визначальний вплив на формування рівня прибутковості фінансових операцій та є основною формою генерування прямої загрози банкрутства, так як фінансові втрати, пов'язані з цим ризиком, є найбільш відчутними.

Ризики, що супроводжують фінансові операції, є об'єктивним, постійно діючим фактором у функціонуванні будь-якого суб’єкта господарювання і тому вимагають серйозної уваги з боку фінансових менеджерів. Врахування чинника ризику в процесі управління фінансовою діяльністю супроводжує підготовку практично всіх управлінських рішень.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс "Ризики фінансових операцій" ставить за мету:

· ознайомити користувачів з теоретичними аспектами ризиків фінансових операцій суб’єктів господарювання;

· сформувати системне уявлення про методичні основи управління ризиками фінансових операцій;

· навчити користуватися методичним інтрументарієм оцінювання ризиків фінансових операцій для підвищення рівня загальної ефективності фінансового управління.

Необхідною умовою успішного засвоєння матеріалу з даної дисципліни є попередня підготовка студентів з теорії економіки (макро- і мікроекономіки), основ бізнесу, фінансового аналізу, менеджменту, статистики, математичних дисциплін.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, також містить тематичні тестові контролі, підсумковий контроль, матеріали для виконання індивідуальної контрольної роботи та словник.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни "Ризики фінансових операцій"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11