Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Страхування ЗЕД *
Вступ
РУС

Страхування ЗЕД

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Михайловська І.М.
к.е.н.
професор

Антонюк П.П.
ст. викладач
магістр

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 907.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Дисципліна страхування ЗЕД посідає важливе місце серед навчальних предметів, які формують фахівця економічного напрямку.

Основними завданнями дисципліни є:

* з'ясування об'єктивної необхідності і сутності страхування у ЗЕД, які надаються як юридичним, так і фізичним особам;

* засвоєння методів і вироблення навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг на міжнародному страховому ринку;

* розгляд умов надання страхування у ЗЕД в таких галузях як майнове та особисте страхування, страхування відповідальності, автотранспортне страхування, морське і авіаційне страхування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії юридичним і фізичним особам в умовах світового господарства.

Вивчення дисципліни ставить наступні вимоги:

Мета: надання знань з організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб страхувальників у страхуванні при веденні зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання: вивчення сутності страхування і формування ринково-орієнтованого погляду студента на сучасний світовий страховий ринок.

Предмет: система відносин між сторонами страхової угоди з приводу купівлі-продажу страхових продуктів при веденні зовнішньоекономічної діяльності.

Курс “ Страхування ЗЕД ” формує фінансово-аналітичний підхід майбутнього фахівця до прийняття управлінських рішень щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності одним із основних елементів якої є саме страховий захист інтересів суб’єктів даного виду діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11