Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Кредитування і контроль *
Вступ

КРЕДИТУВАННЯ І КОНТРОЛЬ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Ларіонова Катерина Леонідівна
канд. економ. наук
доцент

Безвух Сергій Володимирович
канд. економ. наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 908.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

В умовах ринкової економіки велике значення має банківське кредитування, яке дає змогу суб’єктам підприємництва використовувати тимчасово вільні позичені ресурси для розширення виробництва, впровадження нових технологій та обігу продукції. Кредитування є суттєвим джерелом інвестицій, сприяє безперервності оборотності та процесу відтворення капіталу суб’єктів господарювання. У банківській діяльності кредитування посідає головне місце серед обсягів традиційних послуг, що приносять найбільший дохід. 

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “ Кредитування і контроль“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит або залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “ Кредитування і контроль“, що є базою для засвоєння банківської справи, фінансів, інформаційних систем і технологій у фінансах.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент:

Знав: сутність банківського кредиту; порядок організації кредитної діяльності в банках; механізм здійснення кредитних операцій; сутність та методи оцінки кредитного ризику; методи управління кредитним ризиком; методи управління відсотковим ризиком; особливості кредитування агропромислового комплексу; процес банківського кредитування; методи оцінки кредитоспроможності позичальника; сутність кредитного портфеля банку; порядок розрахунку резерву під кредитні ризики.

Вмів: нараховувати відсотки та складати графіки погашення позик; визначити кредитний потенціал банку; розраховувати прибутковість кредитних операцій; визначити кредитоспроможність позичальника при здійсненні операцій кредитування; оцінювати кредитний ризик; розраховувати резерв під кредитні ризики.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11