Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Державний фінансовий контроль *
Вступ
РУС

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Форкун І.В.
кандидат технічних наук
доцент

Гордєєва Т.А.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 909.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» входить до циклу дисциплін самостійного вибору ВНЗ для підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економі­ка та підприємництво» напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку дисциплін природничо-наукової і загальноекономічної підготовки («Макроекономіка») та дисциплін професійної та практичної підготовки («Гроші і кредит», «Фінанси»).

Дисципліна має теоретич­но-прикладний характер:

- у теоретичному плані вона покликана отримати теоретичні знання проведення державного фінансового контролю в системі формування та перерозподілу фінансових ресурсів;

- у прикладному – сформувати навички організації контрольних заходів – ревізій та тематичних перевірок.

Метою викладаннядисципліни є формування системи знань та компетентностей у галузі державного фінансового контролю.

Предметом вивчення дисципліни є процес реалізації контрольної функції держави у сфері державних фінансів.

Даний дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни «Державний фінансовий контроль»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11