Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Оціночна діяльність *
Вступ

Оціночна діяльність

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Матвійчук Л.О.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 995.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різноманітної підготовки фахівців економічного профілю. Впровадження курсу «Оціночна діяльність» продиктовано часом і об’єктивно необхідно для підвищення професійного рівня майбутніх кадрів. Треба відзначити, що питання оцінки бізнесу та нерухомості завжди були об’єктом пильної уваги економістів усього світу. У світовій практиці сформовані основні підходи до оцінки. Перехідні умови України вимагають інтерпретації і правильної адаптації закордонних методик до наших умов.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями й набуття методичних та практичних навичок оцінки нерухомого майна та вміння їх застосовувати для фінансово-господарчих операцій на підприємстві та ринку нерухомості.

Предмет дисципліни: система економічних, організаційних і правових відносин, що виникають під час оціночної діяльності.

Основними завданнями, що мають бути вирішені в процесі вивчення дисципліни, є:

– засвоєння теоретичних засад формування та класифікації нерухомості, її завдань та цілей, алгоритму та концептуальних основ її оцінки;

– оволодіння сучасними методологічними підходами до оцінки та управління нерухомістю;

– вміння застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності та оцінювати фактори впливу на формування вартості об’єктів нерухомості;

– вміння аналізувати економічний, соціальний, інженерно-технічний стан об’єктів нерухомості.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: ознаки та особливості нерухомості, види ринків нерухомості та правочинів, що здійснюються на них.

Студенти повинні вміти: аналізувати економічний, соціальний, інженерно-технічний стан об’єктів нерухомості; засвоїти підходи й методи оцінки нерухомості, навчитися використовувати їх у практичній діяльності.

Вивчення курсу пов’язане з такими дисциплінами як Правознавство, Фінанси, Статистика, Економіка підприємства.

Навчальний курс «Оціночна діяльність» відіграє важливу роль у науковому та професійному формуванні студентів економічних спеціальностей як майбутніх фахівців .

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11