Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Трансферти в сучасних фінансових системах *
Вступ

ТРАНСФЕРТИ В СУЧАСНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМАХ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Іжевський П.Г.
канд. екон. наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 996.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Як показує світова, а особливо європейська практика, сучасні фінансові системи високорозвинених держав значною мірою зумовлені особливостями державотворення, розвитком економіки, соціальними параметрами і навіть традиціями. В свою чергу окремі елементи фінансових систем виступають самостійними фінансовими системами. Важливе місце в функціонуванні елементів фінансових систем займають трансферти, як можливість односторонньої передачі на безоплатній та безповоротній основі коштів, товарів, послуг, матеріальних цінностей (права власності) в порядку надання фінансової допомоги та надання компенсації між сферами та ланками фінансової системи.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Трансферти в сучасних фінансових системах” ставить за мету формування знань з теорії фінансів, зокрема фінансових систем, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях та дозволяє отримати студенту знання з:

* суті та будови сучасної фінансової системи;

* теоретичних основ трансфертного ціноутворення;

* державного регулювання трансфертного ціноутворення;

* функціонування трансфертів в системі забезпечення міжбюджетних відносин;

* питань фінансового вирівнювання бюджетів;

* трансфертне ціноутворення в банку;

* регулювання трансфертного ціноутворення в банківських установах

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11