Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іпотечне кредитування *
Вступ
РУС

Іпотечне кредитування

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Ларіонова К.Л.
к.е.н.
доцент

Дідик С.М.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 910.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Курс “Іпотечне кредитування” передбачає послідовне і систематизоване вивчення основних питань даної дисципліни, знання якої необхідні для теоретичної і практичної підготовки студентів з напрямку підготовки «Фінанси і кредит».

Стрімкий розвиток іпотечного кредитування в Україні та його провідна роль в економічній і соціальній сферах зумовлюють необхідність державного регулювання іпотечних відносин як на національному, так і на регіональному рівні. Особливо це стосується розвитку житлової іпотеки, попит на яку зростає з кожним роком. Саме житлове кредитування здатне забезпечити населення доступним житлом та поліпшити житлові умови мільйонів нужденних. Це найбільш актуально в умовах пошуку ефективних шляхів вирішення житлової проблеми населення України, підвищення доступності житла, що є найважливішими соціально-економічними завданнями внутрішньої політики держави. Тому розробка єдиної політики державного та регіонального регулювання іпотечних відносин є провідною функцією держави.

Актуальність вивчення даної дисципліни визначається тим, що проблеми розвитку ринкової економіки в нашій державі заставляють в першу чергу звертати увагу на пошук нових додаткових джерел, інноваційно-інвестиційних інструментів оновлення виробничого потенціалу та інтенсифікації на цій основі економіки України. Нарощування інвестиційних складових економічного зростання, в тому числі іпотеки – це ключ до зростання ВВП, створення нових робочих місць, нових виробництв, розвитку малого і середнього бізнесу.

Мета курсу “Іпотечне кредитування” - формування системи теоретичних знань і практичних навичок прийняття рішень при наданні іпотечного кредиту та мінімізацію ризиків, пов’язаних із банківською діяльністю.

Після вивчення курсу студент повинен знати:

- сутність іпотечного кредиту;

- економіко-правові засади розвитку іпотечного кредитування в Україні;

- історію становлення іпотеки та іпотечних відносин;

- моделі іпотечних механізмів;

- механізм житлового іпотечного кредитування в Україні;

- типові ризики іпотечного капіталу і управління ними;

- іпотечні цінні папери;

- особливості процесу іпотечного кредитування;

- функції та види діяльності іпотечних банків.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- нараховувати відсотки та складати графіки погашення іпотечних кредитів;

- визначити кредитний потенціал банку;

- розраховувати прибутковість кредитних операцій;

- визначити кредитоспроможність позичальника при здійсненні операцій іпотечного кредитування;

- оцінювати всі види ризиків при іпотечному кредитуванні.

Місце у структурно-логічній схемі: після вивчення дисциплін циклу економічної теорії: «Гроші та кредит» - 14Б30, «Фінанси» - 14Б29, «Фінанси підприємств». Передує вивченню таких дисциплін як: «Інформаційні системи і технології в фінансах» - 16Б49; «Фінансовий менеджмент в банках» - ПВС.03, «Банківські операції».

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11