Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Біржова справа *
Вступ
РУС

БІРЖОВА СПРАВА

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Безвух Сергій Володимирович
канд. економ. наук
старший викладач

Дідик Святослав Миколайович
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 997.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Біржі займають особливе місце в інфраструктурі сучасної ринкової економіки. Біржі сьогодні – це приклад дієвого ринку, на якому щоденно зустрічаються інтереси виробників, споживачів, фінансистів, спекулянтів, банків, компаній та організацій.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Біржова справа“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю - іспит або залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “Біржова справа“.

Завдання курсу полягає у наданні майбутнім фахівцям комплексних знань в частині теоретичних та практичних аспектів біржової діяльності.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: сутність і призначення товарних, фондових і валютних бірж; історичний розвиток бірж; організаційну структуру біржі і механізм її функціонування; нормативно-правові документи, що регламентують роботу біржі; порядок проведення біржових торгів; порядок реєстрації і оформлення біржових угод; правила і способи котирування цін на товари; види фундаментального та технічного аналізу цін на біржові товари.

А також вміти: реєструвати підприємство (фірму) на біржі; збирати і оцінювати інформацію стосовно біржових тарифів; здійснювати купівлю брокерського місця; працювати на біржі на посаді біржового брокера або його помічника; заключати і оформляти біржові угоди; вести претензійну роботу; цивілізовано розривати невигідні угоди з уникненням (зменшенням) санкцій; здійснювати опціонну торгівлю; аналізувати ринки біржових товарів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11