Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Система фінансового моніторингу *
Вступ

СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Гулько Л. Г.
кандидат економічних наук
доцент

Кудельський В. Е.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 129.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета дисципліни

Надання теоретичних знань та практичних навичок щодо сутності фінансового моніторингу та механізму його здійснення в діяльності різних суб’єктів фінансової системи.

Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, набуті студентами в результаті вивчення курсів „Банківські операції”, „Кредитування і контроль”, „Інформаційні системи і технології в фінансах”.

Перелік знань і умінь

Після закінчення курсу студент:

– Сутність процесу відмивання коштів та фінансування тероризму і необхідність протидії даним процесам;

– Сутність фінансового моніторингу та особливості його організації в Україні;

– Міжнародні стандарти банківського нагляду та фінансового моніторингу, а також нормативно-законодавче забезпечення фінансового моніторингу в Україні;

– Порядок організації фінансового моніторингу на первинному рівні;

– Порядок віднесення фінансових операцій до числа таких, що підлягають фінансовому моніторингу;

– Відповідальність за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу.

Сфера реалізації.

Основними практичними сферами реалізації набутих знань може бути виконання посадових обов'язків на посаді відповідального за здійснення фінансового моніторингу в установі – суб’єкті первинного фінансового моніторингу, а також працівника відділу фінансового моніторингу в даних установах.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11