Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення *
Вступ
РУС

Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення

Кафедра Информационных технологий проектування

Автор курсу

Петровский С. С.
к.п.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 920.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Місце в структурно-логічній схемі: після вивчення Крос-платформене програмування передує вивченню: Технологій створення програмних продуктів.

Мета викладання дисципліни є: виклад комплексного погляду на процес верифікації програмного забезпечення. Предметом обговорення будуть різні підходи і методи, застосовувані в області верифікації і, зокрема, тестування програмного забезпечення. До складу курсу входить ряд практичних занять, що ілюструють на прикладі простої системи прийоми і методи верифікації програмного забезпечення в середовищі Microsoft Visual Studio 2010 Team Edition for Software Testers.

Після опанування курсу студенти повинні знати По завершенні курсу студент буде володіти всіма основними навичками, необхідними для участі у верифікації складних промислових систем в середовищі Microsoft Visual Studio 2010 Team Edition for Software Testers.

Студенти повинні вміти розробляти програмне забезпечення у вигляді реально працюючої системи, що проходила всі стадії життєвого циклу розробки програмного забезпечення - від формулювання завдання до приймально-здавальних випробувань. В рамках розробки студенти повинні виконувати розробку стандартів проекту і продукту, реалізація та промислової верифікація.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю та вправи.

БАЖАЄМО УСПIХУ У ВИВЧЕННI ДИСЦИПЛІНИ „ Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11