Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Мови SQL-запитів *
Вступ

Мови SQL-запитів

Кафедра Iнформаційних технологій проектування

Автор курсу

Багрій Руслан Олександрович
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 793.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дистанційний курс «Мови SQL-запитів» дозволяє сформувати вміння і навички рішення лабораторних задач за допомогою MS SQL Server 2008. Вивчається мова Transact-SQL для побудови запитів різної складності.

Як основний підхід до навчання застосовується задачний підхід. На початку кожної лабораторної роботи зазначена її мета, необхідні для виконання роботи теоретичні відомості з лекцій і вимоги до звіту. Потім даються докладні інструкції для виконання завдань, а наприкінці приводиться список завдань для самостійного рішення, по яких потрібно складати звіт. Для успішного виконання лабораторної роботи рекомендується спочатку вивчити відповідний теоретичний матеріал з лекцій і усвідомити вимоги до звіту. Потім можна виконувати завдання та приклади з основного розділу роботи, після чого переходити до завдань із розділу «Завдання на лабораторну роботу».

Для організації навчального процесу рекомендується конфігурація комп'ютера з характеристиками не нижче наступних:

– частота процесора 1Ггц;

– обсяг оперативної пам'яті 512 Мбайт;

– вільне місце на жорсткому диску 5 Гбайт.

Залежно від наявного обладнання і вимог мережного адміністрування установка MS SQL Server 2008 може бути зроблена як на фізичний комп'ютер, так і на віртуальну машину. Однак при установці на віртуальну машину вимоги до обсягу оперативної пам'яті підвищуються.

Для поглибленого розуміння структури MS SQL Server і додатків, що поставляються із ним, рекомендується встановити серверну і клієнтські частини на різні комп'ютери (фізичні або віртуальні). Такий підхід сприяє більш чіткому усвідомленню самої серверної служби, що виконує всі SQL-запити, і клієнтських додатків, що здійснюють підключення до сервера, його настроювання і передачу йому запитів.

У лабораторних роботах використовуються демонстраційні бази даних, що містять інформацію про віртуальні компанії. Більшість робіт побудована на базах даних Northwind, Pubs, AdventureWorks2008, які можна скачати із сайту http://www.microsoft.com.

Практикум складається з 3 лабораторних робіт. Після виконання лабораторної роботи студент складає звіт, що містить всі пункти завдання, і відповідає на контрольні питання, наведені у вказівках до виконання роботи.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю та вправи.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11