Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Геометричне моделювання *
Вступ

Геометричне моделювання

Кафедра Iнформаційних технологій проектування

Автор курсу

Свірневський М.С.
канд.техн.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 797.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета курсу - засвоєння навиків геометричного моделювання об’єктів та розробки програмних систем, що забезпечують створення таких об’єктів.

Основні завдання дисципліни

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні ЗНАТИ:

структуру сучасної графічної системи;

засоби синтезу, моделювання, перетворення і відображення об’єктів;

графічні можливості об’єктно-орієнтованих мов програмування;

можливості створення інтегрованих програмних систем

Після опанування курсу студенти повинні ВМІТИ:

настроювати інструментальні засоби і визначати середовище для геометричного моделювання;

виконувати просторове моделювання і геометричні перетворення об’єктів у діалоговому режимі і програмно;

розробляти програмні продукти по створенню конструкторських документів на інженерні об’єкти .

Міждисциплінарні зв'язки

Курс базується на курсах “Комп’ютерна графіка”, “Основи программування та алгоритмічні мови”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

Примітка. Матеріал курсу викладений на російській мові, оскільки графічна система, та мови програмування, на основі яких будується курс, є у наявності тільки на російській, та англійській мовах.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11