Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Проектування баз даних *
Вступ
РУС

Проектування баз даних

Кафедра Інформаційних технологій проектування

Автор курсу

Мазурець О.В.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 928.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Метою проектування бази даних є адекватне відображення в базі даних суті предметної області, розглянутої з точки зору рішення завдання автоматизації.

Перш, ніж приступати до створення системи автоматизованої обробки інформації, розроблювач повинен сформувати поняття про предмети, факти й події, якими буде оперувати дана система. Для того, щоб привести ці поняття до тієї або іншої моделі даних, необхідно замінити їхніми інформаційними поданнями.

У теорії баз даних існує ряд методів розробки моделей БД, що відображають різні рівні її архітектури. Метою вивчення дисципліни «Проектування баз даних» є поглиблене вивчення особливостей класичних методів проектування структур баз даних та методів автоматизації проектування структур баз даних. Ці вміння потрібні фахівцям з інформаційних технологій як для успішної розробки сховищ даних будь-якої складності, так і для колективної роботи над створенням систем баз даних.

Основним предметом вивчення дисципліни є методи проектування структур баз даних та методи автоматизації проектування структур баз даних.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал та тест для самоконтролю.

БАЖАЄМО УСПIХУ У ВИВЧЕННI ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11