Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технологія ремонту взуття *
Вступ

ТЕХНОЛОГІЯ РЕМОНТУ ВЗУТТЯ

Кафедра Технології та конструювання виробів із шкіри

Автор курсу

Надопта Тетяна Анатоліївна
кандидат технічних наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1154.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Мета викладання дисципліни. Дисципліна "Технологія ремонту взуття" відноситься до дисциплін циклу вільного вибору студентів і займає важливе місце у підготовці спеціалістів з технології виготовлення взуття. Дає поглиблені знання щодо особливостей технології та організації ремонту взуття за індивідуальними замовленнями населення і займає важливе місце у підготовці спеціалістів з технології і конструювання виробів із шкіри.

В дисципліні вивчаються: типи і виробнича структура підприємств з ремонту взуття за індивідуальними замовленнями, асортимент і експлуатаційні дефекти взуття, що надходить в ремонт; види послуг; устаткування, інструменти і матеріали;особливості технології та організації основних видів ремонту взуття за індивідуальними замовленнями. Практичному закріпленню лекційного матеріалу сприяють лабораторні заняття, які спрямовані на набуття студентами практичних навиків проектування технологічного процессу та виконання ремонту взуття з урахуванням видів експлуатаційних дефектів та вимог до нього. Дисципліна базується на знаннях, одержаних при вивченні матеріалознавства, основи конструювання і технології виробів із шкіри. Одержані знання та практичні навики використовуються при проходженні переддипломної практики та виконанні дипломних проектів. Таким чином, основна мета дисципліни -оволодіння навиками розробки технологічного процессу ремонту взуття за індивідуальними замовленнями.

Завдання та предмет дисципліни. Основне завдання дисципліни полягає в отриманні фундаментальних та практичних знань для виробництва конкурентноздатного взуття на основі використанням сучасних синтетичних матеріалів та хімічних методів його виготовлення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- типи і виробничу структуру підприємств з ремонту взуття,

основні вимоги до його виконання;

-асортимент і експлуатаційні дефекти взуття, що надходить в ремонт,

-класифікацію і характеристику видів робіт при ремонтні взуття;

-матеріали, устаткування та інструмент для ремонту шкіряного, гумового та валяного взуття;

-особливості технології і організації виконання різних видів ремонту взуття за індивідуальними замовленнями;

-шляхи удосконалення технології та організації виконання ремонту взуття;

вміти:

-знімати мірку зі стопи;

-визначати експлуатаційні дефекти взуття і ступінь його зносу;

-оформляти замовленняремонт взуття;

-розробляти технологічний процесремонту взуття з урахуванням експлуатаційних дефектівта вимог до нього;

-виконувати основні види робіт з усунення експлуатаційних дефектів шкіряного взуття.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Технологія ремонту взуття”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11