Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Теорія і практика мерчандайзингу *
Вступ

Теорія і практика мерчандайзингу

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Ковальчук С.В.
к.е.н.
професор кафедри маркетингу

Забурмеха Є.М.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 832.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою курсу є формування у студентів знань щодо базових категорій та застосування на практиці інструментів та технологій мерчандайзингу.

Завдання курсу полягають у вивченні теоретичних понять, категорій та сучасних тенденцій мерчандайзингу. Опанування методологічного апарату організації діяльності мерчандайзингу у роздрібній торгівлі. Набуття здатностей для творчого пошуку напрямів удосконалення діяльності мерчандайзера.

Предметом курсу є процеси та методи активації попиту населення на товари народного споживання та підвищення ефективності діяльності роздрібних торговельних підприємств.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу «Теорія і практика мерчандайзингу», студент повинен

знати:

· історичні та економічні передумови виникнення маркетингу;

· сфери використання фахівців-мерчандайзерів;

· права та обов’язки споживачів.

вміти:

· відповідно до конкурентної ситуації на ринку використовувати інструментарій мерчандайзингу;

· правильно обрати сферу власного застосування у мерчандайзингу;

· використовувати нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів;

· розв’язувати типові задачі з курсу та застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11