Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Біржова діяльність *
Вступ

Біржова діяльність

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автор курсу

Дідик С.М.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 833.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Біржі, будучи складовою сучасної системи ринку, покликані забезпечити безупинність процесу розширеного відтворення і прискорення обігу капіталів, товарів та інших видів суспільного продукту. Скорочення завдяки біржам часу обігу капіталів, товарів підвищує ефективність використання основних фондів, передових ресурсів, зменшує потребу в обігових коштах, банківському кредиті й тим самим дає змогу збільшити ресурси, які можна спрямувати в інші галузі народногосподарського комплексу країни. Тому прискорення обігу коштів через біржову систему - одне з головних економічних завдань.

Успішне вивчання дисципліни “Біржова діяльність” забезпечує система знань, якої набули студенти в процесі вивчення курсів “Гроші та кредит”, “Фінанси”, “Фінанси підприємств”, “Ринок фінансових послуг” та інші.

Мета дисципліни полягає в розширенні та поглибленні теоретичних знань студентів в системі дисциплін, що вивчають економічні відносини, зокрема формування загальних знань про біржу, визначення її місця у ринковій економіці та загальних закономірностей її функціонування як основного фінансового інституту ринкової економіки, поглиблення уявлень про товарні, валютні та фондові ринки.

Завдання: надання майбутнім фахівцям комплексних знань в частині теоретичних та практичних аспектів біржової діяльності.

Предмет: теоретико-методологічні та економічні аспекти формування і регулювання механізмів біржової діяльності..

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11