Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Договірне право *
Вступ

Договірне право

Кафедра Права

Автор курсу

Герц Алла Анатоліївна
кандидат юридичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 841.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Мета: оволодіння студентами теоретичних знань і практичних навичок, необхідних для професійного виконання.

Завдання: вміле трактування і застосування норм договірного права, навчання студентів правильному розумінню норм чинного законодавства.

Предмет: договірні правовідносини, які досягаються шляхом правильного застосування норм договірного права.

В результаті вивчення дисципліни "Договірне право" студент повинен знати та вміти:

• орієнтуватися у системі нормативних актів України, що регулюють норми договріних правовідносин;

• правильно їх застосовувати для регулювання конкретних договірних правовідносин;

• знати права та обов'язки сторін у договірних правовідносинах;

• юридично вірно кваліфікувати факти та обставини.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!!!!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11