Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Публічне адміністрування *
Вступ

Публічне адміністрування

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Любохинець Лариса Сергіївна
канд. екон. наук
доцент

Мейш Алла Василівна
канд. екон. наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 842.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Метою вивчення дисципліни – є оволодіння теоретичними знаннями з питань публічного адміністрування та набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта публічного адміністрування, в тому числі для органів державної влади і місцевого самоврядування.

Завданням дисципліни - є узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування, розуміння основних тенденцій та напрямів їх еволюції; визначення  суті,  законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства; опанування основами методології, технологіями та процедурами публічного адміністрування об'єктів публічної сфери; оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях.

В результаті вивчення дисципліни “Публічне адміністрування” студент повинен:

знати:

* предметну сферу і методологічну основу публічного адміністрування;

* перспективні наукові напрями розвитку публічного адміністрування;

* технології та процедури формування цілей публічного адміністрування;

* закони, принципи та механізми публічного адміністрування;

* засади, механізми, органи, методи і стилі публічного адміністрування;

* основні засади публічного адміністрування в соціальній та економічній сфері;

* особливості публічного адміністрування в добровільних об’єднаннях;

* особливості відповідальності суб’єктів публічного адміністрування за правопорушення у цій сфері.

уміти:

* підготувати нормативну документацію (накази, розпорядження), пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єкта публічного адміністрування щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-економічного стану розвитку сфери управління (об’єкта управління), застосовуючи методики визначення певних показників;

* визначити технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта;

* виробити процедуру та основний зміст кожного етапу прийняття управлінських рішень з визначенням термінів, виконавців і вартості;

* уживати заходи із упровадження сучасних форм і методів діяльності суб’єкта публічної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його функціональної та організаційної структури, виходячи із змісту сучасних управлінських технологій;

* застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та ефективності публічного адміністрування в умовах соціально-економічних змін.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11