Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Корпоративне управління *
Вступ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Новікова Ольга Степанівна
к.е.н.
доцент

Соколюк Галина Олександрівна
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 844.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Виникнення недержавного сектору, який представлений в Україні в основному акціонерними товариствами, викликало необхідність створення принципово нової системи управління, з якою вітчизняним менеджерам не доводилась раніше мати справу – управління корпоративними структурами.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Корпоративне управління” є науковою дисципліною, яка досліджує процеси та явища в розвитку корпорацій і вкрай необхідна для ділових людей, майбутніх спеціалістів і керівників.

Мета вивчення даного курсу – ознайомлення студентів із теоретичними основами корпоративного управління, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи корпоративного управління на вітчизняних підприємствах.

Завдання вивчення дисципліни – теоретична та практична підготовка студентів фаху з питань: застосування теоретичних аспектів корпоративного управління в практичній діяльності; використання основних елементів та принципів корпоративного контролю, механізм його здійснення в діяльності підприємств; застосування методів оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати: принципи та моделі корпоративного управління; основні елементи та принципи корпоративного контролю; методи оцінювання економічної ефективності корпоративного управління.

Для успішної діяльності фахівець повинен вміти використовувати: теоретичні основи корпоративного управління; принципи корпоративного управління в сучасних умовах; особливості моделей корпоративного управління в сучасних умовах; міжнародний та вітчизняний досвід становлення; принципи та механізм функціонування найвищого рівня управління акціонерним товариством (загальні збори акціонерів, рала директорів, спостережна рада та ревізійних органів); права та обов'язки акціонерів; порядок виспати, дивідендів та проведення ефективної дивідендної політики; основні елементи, принципи та механізм здійснення корпоративного контролю; природу корпоративних конфліктів, способи їх уникнення та урегулювання; умови та методи оцінювання економічної ефективності корпоративного менеджменту на акціонерних товариствах; склад основних елементів та механізм формування корпоративної культури на сучасному акціонерному товаристві.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11