Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління змінами *
Вступ

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Сокирник І.В.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 845.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Через складнощі, які зумовили нововведення і призвели до зміни умов діяльності, ефективне управління змінами є однією з найважчих, але й престижних завдань для керуючих. Керівники усвідомлюють, що вони повинні намагатися змінити свою організацію або від коректувати правила гри у бізнес-середовищі для досягнення свого успіху. Але в будь якому випадку доцільно усвідомлювати, які тенденції спостерігаються у середовищі організації та в економіці взагалі, наскільки ці тенденції є важливими саме для цієї конкретної фірми. Швидкість змін стала настільки високою, що можна говорити про народження нової епохи бізнесу. В результаті процесів, що відбуваються, на сьогоднішньому ринку почали домінувати абсолютно нові фірми, які зовсім недавно ще навіть не існували, а із старих світових лидеров-гигантів вижили тількі ті, які зуміли навчитися рухатися швидше. Це нове; економічне і ділове середовище також характеризується частими технологічними проривами, швидкозмінними-правилами гри на ринку, і формуванням нового покупця.

У зв'язку з цим вивчення дисципліни "Управління змінами" є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації.

Мета навчальної дисципліни "Управління змінами": оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок із організації процесу управління змінами.

Навчальна дисципліна є нормативною для підготовки спеціалістів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" спеціальності 7.03060101"Менеджмент організацій і адміністрування" і вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю - залік.

Метою методичних вказівок є забезпечення студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення курсу "Управління змінами" .

Завдання вивчення дисципліни - розуміння сутності змін та природи їх виникнення; формування в студентів наукового світогляду і знань із технологій та методів управління змінами в організаціях; вивчення особливостей функціонування організацій в умовах безперервних змін.

Предметом вивчення дисципліни "Управління змінами" є зміст і особливості процесу змін сучасної організації.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11