Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Біоіндикація *
Вступ

БІОІНДИКАЦІЯ

Кафедра Екології

Автор курсу

Єфремова Ольга Олексіївна
к.т.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 982.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Біоіндикація» є: поняття біологічного моніторингу як напрямку оцінки стану навколишнього середовища у рамках екологічного моніторингу; вивчення біоіндикації стану навколишнього природного середовища на різних рівнях організації біосистем.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

* теоретичні основи біологічної індикації стану навколишнього середовища;

* закономірності біоіндикації на різних рівнях організації живої матерії;

* основні принципи використання та перспективи розвитку біоіндикації та біотестування;

* основні методи проведення біологічного моніторингу екзосфер Землі;

вміти:

* вибирати методи, об'єкти та точки відбору проб для коректного проведення біологічного моніторингу;

* практично здійснювати оцінку наземних, водних, грунтових екосистем на основі методів біоіндикації та біотестування.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11