Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Промислова екологія *
Вступ

Промислова екологія

Автор курсу

Міронова Наталія Геннадіївна
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1048.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Метою вивчення курсу “Промислова екологія” є набуття теоретичних знань про основні методи очищення викидів і скидів промислових підприємств та способи переробки осадів стічних вод, формування практичних навичок використання теоретичних знань.

Завдання дисципліни:

– ознайомлення з основними напрямками екологізації виробництва;

– встановлення напрямків зменшення негативного впливу на довкілля від техногенної діяльності людини;

– вивчення фізико-хімічних основ очистки стічних вод, основного устаткування та технологічних схем очищення промислових стічних вод;

– вивчення фізико-хімічних основ очистки газових викидів, основного устаткування очищення промислових викидів.

– ознайомлення із загальною характеристикою методів переробки осадів стічних вод.

Предметом вивчення дисципліни “Промислова екологія” є методи очистки стічних вод, способи переробки осадів стічних вод та методи очищення викидів промислових підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

– методи та устаткування, що використовують для очищення промислових та комунально-побутових стічних вод;

– основні методи та устаткування, що використовується для очистки газових викидів промислових підприємств;

– способи переробки осадів стічних вод;

– принципи побудови технологічних схем очистки та способи розрахунку окремих апаратів та установок, які використовуються для очистки викидів та скидів або при переробленні осадів стічних вод;

уміти:

– аналізувати викиди та скиди промислових підприємств;

– запропонувати оптимальну схему очищення викидів та скидів, що утворюються на підприємстві;

– провести розрахунок та підбір обладнання, необхідного для очистки газоподібних та рідких відходів.

Даний дистанційний курс розрахований на два семестри навчання і складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розділений на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, лабораторні роботи, контрольні запитання і тести для самоконтролю. Вивчення курсу завершується розробкою курсового проекту та іспитом. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11