Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи стандартизації, метрології та управління якістю *
Вступ

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Кафедра Маркетингу

Автор курсу

Тельнов А.С.
доктор екон. наук
проф.


канд. екон. наук
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1074.
Протокол № 7 від 29.06.2016р.
 

Метою дисципліни „Основи стандартизації, метрології та управління якістю” є формування у студентів системи знань зі стандартизації, метрології та управління якістю, освоєння науково-методичних джерел державної системи стандартизації та державної метрологічної системи в Україні, нормативно-законодавчого забезпечення виробництва та сфери торговельно-економічного обігу продукції, теорії якості продукції і основоположних принципів побудови та функціонування систем управління якістю.

Завдання навчальної дисципліни:

- вивчення термінології;

- використання принципів, методів, правил і норм стандартизації та метрології в управлінні підприємствами і якістю продукції (роботи, послуг);

- роль нормативних документів у прискоренні науково-технічного прогресу і поліпшенні якості роботи, продукції, послуг;

- види нормативних документів, їх структура і зміст, основні положення до їх застосування;

- структура органів і служб стандартизації, метрології, сертифікації, їх функції і завдання;

- значення міжнародної стандартизації, її вплив на розвиток економіки країни;

- метрологічне забезпечення якості продукції;

- забезпечення єдності вимірювань в країні та світі;

- системи управління якістю;

- міжнародні стандарти ISO серії 9000, ISO серії 14000 та ISO 22000;

- необхідність та організація сертифікації;

- економічні та правові аспекти стандартизації, метрології та управління якістю;

- розвиток руху споживачів та захист їх прав і інтересів.

Предметом навчальної дисципліни є стандартизація, метрологія та управління якістю.

Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність основних теоретичних положень сучасної стандартизації, метрології та управління якістю;

- співвідношення категоріальних понять в системі стандартизації, метрології та управління якістю;

- закони, принципи та правила функціонування системи стандартизації, метрології та управління якістю;

- нормативну документацію та її оцінювання з точки зору вимог соціально-економічного прогресу та споживача;

- методичні основи стандартизації;

- структурні елементи Національної стандартизації України;

- напрями міжнародного співробітництва в галузі стандартизації, метрології, сертифікації;

- засоби вимірювань;

- фактори, які враховуються під час проведення високоточних вимірювань;

- забезпечення єдності вимірювань;

- види державного метрологічного контролю;

- методив оцінки якості продукції на різних етапах виробництва;

- види оцінки якості продукції;

- сучасну філософію управління якістю.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- вільно орієнтуватись в питаннях стандартизації, метрології та управління якістю;

- здійснювати реалізацію єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології та управління якістю;

- вміло використовувати нормативні документи, оцінювати їх з точки зору вимог соціально-економічного прогресу та споживача;

- приймати обґрунтовані самостійні рішення про відповідність нормативних документів та метрологічне їх забезпечення;

- забезпечувати якість продукції, виходячи з досягнень науки і техніки. потреб населення та економіки країни;

- виявляти чинники поліпшення якості продукції і забезпечення її конкурентоспроможності;

- орієнтуватись в правилах створення і функціонування систем якості;

- раціонально використовувати всі види ресурсів, підвищувати техніко-економічні показники підприємства.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11