Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Безпечність товарів *
Вступ

Безпечність товарів

Автори курсу

Березюк Оксана Ярославiвна
кандидат технічних наук

Рокицька Валентина Йосипівна
кандидат хімічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1229.
Протокол № 10 від 24.06.2019
 

Мета: забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про безпечність товарів, джерела потрапляння в організм шкідливих речовин, механізм їх руйнівної сили та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння та навички щодо способів протидії.

Завдання: навчити студентів основним нормативно-правовим документам в галузі безпечності товарів, надавати оцінку потенційним небезпекам в харчових продуктах та товарах народного споживання, правильно використовувати нормативну документацію й оцінювати безпечність конкретних видів товарів, навчити розумінню концепції безпечності на сучасному розвитку виробництва та її роль як елемента конкурентної боротьби на світовому ринку.

Предмет: визначення принципів і методів безпеки товарів.

Після опанування курсу “Безпечність товарів” студенти будуть знати:

– сутність основних теоретичних положень сучасної концепції безпечності товарів;

– нормативно-правові основи безпеки харчової продукції;

– основні природні компоненти продовольчої сировини і харчових продуктів, що негативно впливають на організм;

– види потенційно небезпечних забруднювачів харчових продуктів;

– основні завдання генної інженерії в галузі харчового виробництва. ;

– вимоги до безпечності плодоовочевої продукції;

– вимоги до безпечності товарів тваринного походження;

– види полімерних матеріалів та небезпечні речовини, що містяться в пластмасах;

– вимоги до матеріалів, виробництва та реалізації дитячих іграшок;

– напрямки зниження токсичності товарів побутової хімії;

– гігієнічні вимоги до виробництва і безпечності парфумерно-косметичної продукції.

За підсумками вивчення цієї навчальної дисципліни студенти будуть уміти:

– самостійно здійснювати харчове токсико-гігієнічне оцінювання продукції із генетично модифікованих джерел;

– розробляти заходи щодо зниження забрудненості товарів рослинного походження;

– визначати шляхи потрапляння шкідливих речовин і дія шкідливих факторів на людину;

– визначати заходи з безпечного використання і зберігання побутової хімії;

– розраховувати показники безпеки парфумерно-косметичних товарів: хімічні, токсикологічні, мікробіологічні, клінічні.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11